Hướng dẫn sử dụng tính năng Global Email Filters và Email Filters – Email Pro v3

Trần Thế Vinh 4 phút đọc

Global Email Filters

Giới thiệu

Ngày nay trên Internet, các loại email quảng cáo, spam, giả mạo thông tin ngày càng tinh vi, vượt qua được bộ lọc email Spam Filters. Tính năng Global Email Filters sẽ giúp bạn chặn các email này, không cho phép gửi vào những lần tiếp theo.

Khi sử dụng sẽ áp dụng lên cho toàn bộ các địa chỉ email có cùng tên miền trong dịch vụ mà bạn đang sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Chọn Global Email Filters – Bộ lọc Email chung tại nhóm Email của giao diện cPanel.

Bước 2: Chọn Tạo Bộ Lọc Mới để thiết lập bộ lọc email

Bước 3: Thiết lập bộ lọc email

a. Chặn email theo tên miền hoặc địa chỉ cụ thể

Filter Name: Đặt tên cho bộ lọc

Rules: Chọn From – contains và điền tên miền hoặc địa chỉ email cần chặn. Ví dụ:

  • Cần chặn email theo tên miền tenmien.com: Bạn sẽ điền @tenmien.com hoặc tenmien.com
  • Cần chặn địa chỉ: Bạn sẽ điền quangcao@tenmien.com
  • Cần chặn tên cấp cao nhất – Top level domain (không khuyến cáo): Bạn sẽ điền xyz, .v..v

b. Chặn email theo tiêu đề

Filter Name: Đặt tên cho bộ lọc

Rules: Chọn Subject – contains và điền ký tự tồn tại trong tiêu đề cần chặn

Bước 4: Chọn Create để hoàn tất bộ lọc

Các bạn có thể tham khảo thêm video bên dưới nếu chưa thao tác thành công


Email Filters

Giới thiệu

Ngày nay trên Internet, các loại email quảng cáo, spam, giả mạo thông tin ngày càng tinh vi, vượt qua được bộ lọc email Spam Filters. Tính năng Email Filters sẽ giúp bạn chặn các email này, không cho phép gửi vào những lần tiếp theo.

Khi sử dụng sẽ áp dụng lên 1 địa chỉ email nhất định mà bạn muốn thiết lập.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Chọn Email Filters – Bộ lọc Email tại nhóm Email của giao diện cPanel.

Bước 2: Chọn Manage filters – Quản lý bộ lọc với địa chỉ tương ứng cần tạo bộ lọc email

Bước 3: Chọn Create a New Filter – Tạo bộ lọc mới để bắt đầu thiết lập bộ lọc

Bước 4: Thiết lập bộ lọc email

a. Chặn email theo tên miền hoặc địa chỉ cụ thể

Filter Name: Đặt tên cho bộ lọc

Rules: Chọn From – contains và điền tên miền hoặc địa chỉ email cần chặn. Ví dụ:

  • Cần chặn email theo tên miền tenmien.com: Bạn sẽ điền @tenmien.com hoặc tenmien.com
  • Cần chặn địa chỉ: Bạn sẽ điền quangcao@tenmien.com
  • Cần chặn tên cấp cao nhất – Top level domain (không khuyến cáo): Bạn sẽ điền xyz, .v..v

b. Chặn email theo tiêu đề

Filter Name: Đặt tên cho bộ lọc

Rules: Chọn Subject – contains và điền ký tự tồn tại trong tiêu đề cần chặn

Bước 4: Chọn Create để hoàn tất bộ lọc

Các bạn có thể tham khảo thêm video bên dưới nếu chưa thao tác thành công

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Mắt Bão.