Hướng dẫn sử dụng tính năng quản trị Event – Email 4B v2

Phạm Hoàng Hà 4 phút đọc

Giới Thiệu:

Hệ thống Event trong SmarterMail là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt cho phép Quản trị viên Miền tự động thực hiện các hành động dựa trên các tiêu chí cụ thể và luôn cập nhật với những gì đang diễn ra với máy chủ và tài khoản người dùng SmarterMail.

SmarterMail có thể phát hiện các sự kiện khi chúng xảy ra, tạo tin nhắn cho các sự kiện đó và gửi tin nhắn cho người dùng cần thông tin. Ví dụ: Quản trị viên tên miền có thể tự động thêm một người nhận bổ sung vào các tin nhắn được gửi hoặc nhận bởi người dùng trên hoặc nhận thông báo khi đến hạn nhiệm vụ hoặc không gian đĩa miền của họ đã đạt đến một ngưỡng nhất định.

Hướng Dẫn Sử Dụng:

Khởi tạo Event

Bước 1: Tại trang quản trị dịch vụ mail (domain settings) chọn Events >> bấm New 

Bước 2: Điền thông tin vào các thẻ General – Conditions – Actions

Để một Sự kiện hoạt động phải điền thông tin đầy đủ vào các thẻ trên. Phải có điều kiện và hành động

+Thẻ General (Cấu hình chung): 

Even Name: Tên của sự kiện. 

Even Status: Sự kiện mới mặc định là trạng thái Enable (Đã bật). Tuy nhiên, để tạm thời ngăn sự kiện kích hoạt, bạn có thể thay đổi trạng thái thành Disable (Đã tắt).

Event Category: Tính năng mà sự kiện liên quan đến: User, Mailing List, Alias, Throttling, Email or Collaboration. (Người dùng, Danh sách gửi thư, Bí danh, Điều chỉnh, Email hoặc Cộng tác.)

Even Type: Sự xuất hiện kích hoạt sự kiện. Mỗi thể loại có một số loại sự kiện cụ thể có thể kích hoạt hành động.

+Thẻ Conditions (điều kiện):

Mỗi loại sự kiện có điều kiện tương ứng riêng. Các điều kiện toàn cầu được nhìn thấy trên tất cả các loại sự kiện được liệt kê dưới đây.

+Time of Day: Khung thời gian trong đó sự kiện xảy ra.
+Day of Week: (các) ngày trong tuần xảy ra sự kiện.
+Username: điều kiện tương ứng user mai

+Thẻ Actions (hành động)

Mỗi loại sự kiện có hành động tương ứng của riêng mình. Các hành động toàn cầu được nhìn thấy trên tất cả các loại sự kiện được liệt kê dưới đây.

+Send a notification: Tùy chọn này sẽ gửi thông báo đến cửa sổ Thông báo. Nó cũng có thể gửi thông báo trình duyệt bật lên và email.
+Send an email: Tùy chọn này sẽ gửi email đến địa chỉ được chỉ định.

Một vài mẫu sự kiện cơ bản.

– Thông báo cho admin khi một user mail nào đó sắp đầy dung lượng hơn 90% 

– Thông báo cho admin khi một user mail nào đó đã tiến hành đổi cấu hình forward 

Sau đây là video hướng dẫn tạo chức năng event cơ bản

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email 4B v2 tại Mắt Bão.