Hướng dẫn sử dụng tính năng quản trị Signatures – Email 4B v2

Phạm Hoàng Hà 3 phút đọc

Giới Thiệu:

Signatures (Chữ ký email) là một khối văn bản tự động được thêm vào cuối thư email. Chữ ký có thể chứa tên, địa chỉ, số điện thoại, từ chối trách nhiệm hoặc thông tin liên lạc khác của người gửi.

Các doanh nghiệp muốn đảm bảo sự xuất hiện của công ty nhất quán có thể yêu cầu nhân viên tuân theo một định dạng chữ ký cụ thể. Thay vì cho phép người dùng xác định chữ ký của riêng họ, quản trị viên tên miền có thể tạo chữ ký trên toàn miền mà tất cả nhân viên phải sử dụng. Tùy thuộc vào cấu hình chữ ký được thiết lập bởi quản trị viên tên miền, người dùng có thể hoặc không thể ghi đè chữ ký mặc định.

Hướng Dẫn Sử Dụng:

Giao diện chức năng Signatures (Chữ Ký) như sau:

Để tạo chữ ký mới, nhấp vào Mới. Để chỉnh sửa chữ ký hiện có, nhấp vào thẻ Chữ ký đã tạo.

Cho dù bạn thêm hoặc chỉnh sửa chữ ký, cửa sổ tạo chữ ký sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể tạo chữ ký bằng trình chỉnh sửa HTML đầy đủ cho phép quản trị viên tên miền thêm văn bản cách điệu, liên kết đến trang web, hình ảnh và thậm chí các biểu tượng được liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội.

Ngoài ra, chữ ký có thể kết hợp các biến để có thể tạo một mẫu chung cho tất cả người dùng của miền. Các biến có sẵn được liệt kê bằng cách nhấp vào menu thả xuống Biến tùy chỉnh trong thanh công cụ của hộp văn bản, trông giống như một cog cài đặt. (Nếu biểu tượng răng cưa không xuất hiện trên thanh công cụ, bạn có thể cần nhấp vào dấu + để công cụ “Hiển thị thêm”.)

Bạn có thể chọn mặc định chữ ký chung cho từng tên miền alias hoặc cho địa chỉ Alias bằng thẻ Mapped Field

Click vào tên miền và chọn chữ ký 

Video hướng dẫn tính năng thiết lập chữ ký trên dịch vụ Email 4B

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email 4B v2 tại Mắt Bão.