Hướng dẫn sử dụng tính năng Tasks – Mắt Bão Workspace

Nguyễn Hải Hưng 3 phút đọc

Giới thiệu:

Tính năng Tạo công việc, nhiệm vụ – Tasks được dùng để tạo lịch thực hiện các công việc mà bạn cần thực hiện ở hiện tại, hoặc tương lai. Cho phép bạn dễ dàng thêm và xóa nhiệm vụ, chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, ngày bắt đầu và ngày đến hạn, đặt mức độ ưu tiên và trạng thái của chúng.

 • Hỗ trợ tạo thêm các nhiệm vụ phụ.
 • Bộ sưu tập thông minh hiển thị cho bạn các nhiệm vụ quan trọng, hiện tại và sắp tới của bạn.
 • Có thể kéo và thả các nhiệm vụ vào các nhiệm vụ khác, hoặc đặt chúng thành các nhiệm vụ phụ.
 • Xem dễ dàng tiến độ thực hiện, cũng như mức độ quan trọng của nhiệm vụ.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Tại giao diện webmail, truy cập vào Ứng dụng -> Nextcloud

Vào tiếp biểu tượng các ứng dụng của Nextcloud (1) -> Tasks (2)

Giao diện Tasks sẽ hiển thị:

– Nhấn vào Add a task to “Tasks”… để tạo nhanh 1 công việc.
– Hoặc Add List… để tạo 1 danh sách công việc mới.

Bước 2: Điền thông tin của Task.

Khi tạo 1 công việc/nhiệm vụ mới, bạn sẽ có thể thiết lập các tùy chọn dưới đây:

Set start date: Thiết lập thời gian bắt đầu công việc.

Set due date: Thiết lập thời hạn hoàn thành công việc.

Về phần Details Task, có thể thiết lập thêm:

 • When shared show/hiden event: Khi chia sẻ danh sách công việc, bạn có thể ẩn hoặc chia sẻ công việc này.
 • Select a status: Tùy chọn trạng thái (Hoàn thành, đang thực hiện, hủy bỏ,…)
 • Priority: Mức độ ưu tiên (quan trọng) của công việc.
 • %: Tiến độ hoàn thành công việc.
 • Select tags: Chọn nhãn cho công việc.

Bước 3: Chia sẻ Tasks.

Sau khi hoàn thành 1 Task, bạn sẽ có thể chia sẻ Task dưới các tùy chọn dưới đây:

 • Coppy private link: Sẽ tự động coppy link của Task vừa tạo, bạn cần đăng nhập tài khoản của bạn mới có thể mở xem Task này.

 

 • Nhấn vào biểu tượng chia sẻ: Bạn sẽ được phép gửi cho 1 trong số các người dùng trong tổ chức, hoặc nhóm nào đó trong tổ chức của bạn:

 

Video hướng dẫn:

Đang cập nhật….