Hướng dẫn sử dụng tính năng Xác thực hai bước – 2-Step Authentication – Email4B v2

Trương Trọng Hiếu 4 phút đọc

Dịch vụ Email4B v2 cung cấp tính năng 2-Step Authentication – Xác thực hai bước. Nó đảm bảo rằng chỉ BẠN mới có thể truy cập vào tài khoản của bạn, ngay cả khi ai đó biết mật khẩu của bạn. 


Khi tài khoản của bạn được bảo vệ bằng Xác thực hai bước, đăng nhập vào webmail yêu cầu hai phương thức xác thực: mật khẩu tài khoản SmarterMail của bạn và mã xác minh chỉ dành cho bạn. Mã này có thể được tạo từ một ứng dụng như là Google hoặc Microsoft Authenticator có sẵn cho iOS và Android hoặc được gửi qua mật khẩu khôi phục được thiết lập cho tài khoản của bạn. Ngoài ra, nếu bạn cài đặt địa chỉ email vào phần mềm thứ 3 hỗ trợ kiểm tra, gửi nhận email chẳng hạn như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail, bạn sẽ cần sử dụng “mật khẩu ứng dụng” khi thiết lập các tài khoản đó. (NẾU tài khoản đã được thiết lập trong ứng dụng email, bạn sẽ cần đăng nhập lại bằng mật khẩu ứng dụng sau khi Xác thực hai bước được thiết lập.)  

Các bước thiết lập xác thực hai bước như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng Google Authenticator tại PlayStore (Android) hoặc AppStore (iOS)

Bước 2: Đăng nhập Webmail

Bước 3: Nhấp chọn biểu tượng Setting, kế tiếp chọn Account bên tay trái và nhấp chọn Enable tại mục 2-Step Authentication

Bước 4: Kiểm tra thiết lập 2-Step Authenticaton

Verification Methods: Authenticator App

Recovery Email Address: Địa chỉ email khôi phục. Địa chỉ này khác với địa chỉ bạn đang sử dụng, có thể nhận mã xác thực.

Confirm Recovery Email Address: Nhập lại địa chỉ email khôi phục

Sau đó chọn Next để tiếp tục.

Giao diện Webmail sẽ xuất hiện QR code.

Bước 5: Mở ứng dụng Google Authenticator để quét QR code

            Chọn Begin

            Chọn Skip

      Chọn Scan a barcode và đưa Camera sau của điện thoại quét mã QR code xuất hiện tại Bước 4

            Chọn ADD ACCOUNT

            Giao diện Google Authenticator sau khi quét mã QR hoàn tất.

Bước 6: Bạn điền 6 chữ số hiển thị trên ứng dụng Google Authenticator và điền vào ô Verification Code, sau đó chọn Check

Bước 7: Tại mục 2-Step Authentication sẽ xuất hiện một số mật khẩu. Bạn cần lưu ý nhất đó chính là:

IMAP/POP/SMTP (Most email clients): đây là mật khẩu ứng dụng. Bạn sẽ cần sử dụng đoạn mã này để có thể cài đặt (hoặc cập nhật lại mật khẩu) địa chỉ email vào bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba như phần mềm Microsoft Outlook.

Xem hướng dẫn cài đặt Email4B v2 vào phần mềm Microsoft Outlook tại đây.

Kiểm tra tính năng xác thực hai bước – 2-Step Authentication

Đăng nhập Webmail bằng địa chỉ email và mật khẩu.

Sau khi chọn Login, giao diện đăng nhập sẽ bắt bạn nhập Verification Code. Bạn cần mở ứng dụng Google Authenticator trên điện thoại, và điền nhanh 6 chữ số vào ô Verification Code và chọn Login để đăng nhập.

Sau đây là video hướng dẫn sử dụng chức năng 2 – Factor Authencation

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email4B v2 tại Mắt Bão.