Hướng dẫn sử dụng trang Admin – Email 4B

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 2 phút đọc

Bài viết này, Mắt Bão xin hướng dẫn các bạn sử dụng trang Admin của dịch vụ Email 4B.

Đầu tiên, các bạn đăng nhập trang Admin với đường dẫn http://mail.domain.tld:1000 (với domain.tld là tên miền mà bạn đang ký sử dụng dịch vụ mail tại Mắt Bão) hoặc https://svXXdXX.emailserver.vn:444/ (với svXXdXX là 2 số cuối địa chỉ IP của máy chủ sẽ được cung cấp khi đăng ký dịch vụ tại Mắt Bão)

Sau khi đăng nhập, trang đầu tiên là Status (Trạng thái) đây là trang hiển thị thông tin tổng quan về dịch vụ mail mà bạn đang sử dụng.

Kế tiếp là trang My Account, đây là mục điều chỉnh cấu hình email cho tài khoản Admin mà bạn đang sử dụng để đăng nhập trang Admin.Tiếp theo đó là mục Domain Manager, tại đây bạn có thể điều chỉnh cấu hình các tính năng có sẵn cho toàn domain mà bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Email 4B.

Tại mục Account, cho phép bạn tạo thêm tài khoản email và điều chỉnh các cấu hình cho tài khoản email đã tạo trước đó (chi tiết các bạn xem thêm tại đây).

Tiếp theo là Mailing List, bạn sẽ tạo mới và điều chỉnh cấu hình cho các địa chỉ mailing list (chi tiết các bạn xem thêm tại đây)

Đây là bài viết hướng dẫn cơ bản sử dụng trang Admin cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ Email 4B của Mắt Bão. Mắt Bão sẽ còn những bài viết nâng cao cho trang Admin trong thời gian sắp tới. Chúc bạn sử dụng thành công và có những trải nghiệm thật tuyệt vời đối với gói dịch vụ Email 4B !!! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.