Hướng dẫn sử dụng trang Freedns.vn

FreeDNS.VN là một hệ thống quản lý DNS thật sự, ngoài việc cập nhật IP động bằng phần mềm cài trên máy của bạn ở nhà, bạn có thể dùng Dynamic DNS để quản trị DNS cho tên miền và chuyển tiếp các email miễn phí.

FreeDNS.VN có rất nhiều tính năng. Nhưng quan trọng và hay nhất thì có thể nói là tính năng cho phép chỉnh sửa bản ghi mà chưa ghi vào hệ thống nếu như chưa xác nhận cập nhật bản ghi.
Tất cả các thông tin chỉnh sửa này sẽ được lưu lại cho đến khi nào xác nhận là cập nhật bản ghi hoặc hủy bỏ các thay đổi thì thông tin này mới được áp dụng hoặc hủy bỏ mà không ảnh hưởng đến các bản ghi khác trước đó.

Để sử dụng dịch vụ FreeDNS.VN thì bạn cần thay đổi name server thành: ns1.freedns.vn.ns2.freedns.vn.

Lưu ý: Sau khi thay đổi name server tên miền của bạn, trang web của bạn sẽ bắt đầu hoạt động sau khoảng 24 – 48 giờ. Đây là một tiêu chuẩn cần thiết cho một quá trình được gọi là DNS(Domain Name Server). Quá trình này không được kiểm soát bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào.

Bước 1:  Đăng ký tài khoản trên Freedns.vn

 • Truy cập trang http://freedns.vn/
 • Click vào “Đăng ký” và điền các thông tin đăng ký.

 • Bạn cần vào truy cập vào email đăng ký để kích hoạt freedns trong 72 giờ. Bạn sẽ click vào link xác thực hoặc sử dụng mã xác nhận để đăng nhập.

Bước 2: Khai báo tên miền trên freedsn.vn

 • Bạn sẽ click vào mục ” Tên miền” và chọn “Thêm tên miền”.

 • Bạn sẽ khai báo tên miền theo nội dung như bên dưới. Sau đó, Click vào “Thêm tên miền”

Bước 3: Cấu hình DNS trong trang Freedns.vn:

 • Bạn sẽ click vào mục “Tên miền” sẽ liệt kê các tên miền được thiết lập trong freedns.vn. Bạn cần thao tác cho tên miền nào thì bạn sẽ click vào Điều chỉnh DNS/ Cấu hình Email/ Cập nhật IP/ Xóa phía dưới tên miền đó.

 • Chức năng Điều chỉnh DNS: Để thực hiện cấu hình cho tên miền.
  • Bạn muốn thêm giá trị record A/CName/MX, bạn sẽ click vào “Thêm nhanh” để thực hiện.
 • Chức năng Cấu hình Email:

 

 • Chức năng Cập nhật IP: Bạn có thể dùng Điều chỉnh DNS để thay thế.

Bạn có thể xem 16 bài viết trong mục “Hướng dẫn” để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Trang freedns.vn là 1 chương trình miễn phí Mắt Bão dựng lên để hỗ trợ bạn sử dụng, và không có bất kỳ cam kết nào về việc hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống này. Chúng tôi chỉ can thiệp khi hệ thống ngưng hoạt động hoàn toàn hoặc phát sinh từ sự cố máy chủ.

Xem thêm bài viết:

Chúc các bạn thành công!