Hướng dẫn quản trị dịch vụ Email BOD

Phan Minh Ngà 12/08/2021 37 lượt xem

 

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị dịch vụ Email BOD, bạn có thể tham khảo một số chức năng trong trang quản trị ở hướng dẫn bên dưới. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập trang quản trị dịch vụ Email BOD, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.

Khởi tạo địa chỉ mail

Bước 1: Bạn chọn vào Thêm tài khoản mới

Bước 2: Nhập thông tin địa chỉ mail và chọn Thêm mới để khởi tạo địa chỉ mail

Thay đổi thông tin địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để thay đổi thông tin của địa chỉ mail

Thay đổi mật khẩu của địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để thay đổi mật khẩu của địa chỉ mail

Khóa địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để khóa địa chỉ mail

Xóa địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để xóa địa chỉ mail

Chúc bạn thao tác thành công!!!


Bài viết liên quan