Hướng dẫn sử dụng Công cụ quản lý Email Hybrid

Phan Minh Ngà 15 phút đọc

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị dịch vụ Email Hybird, bạn có thể tham khảo một số chức năng trong trang quản trị ở hướng dẫn bên dưới. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập trang quản trị dịch vụ Email Hybrid, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.

Khởi tạo địa chỉ mail

Bước 1: Bạn chọn vào Thêm tài khoản mới

Bước 2: Nhập thông tin địa chỉ mail và chọn Thêm mới để khởi tạo địa chỉ mail

Lưu ý: bạn cần chọn loại giấy phép để sử dụng cho địa chỉ

Khởi tạo nhiều địa chỉ mail

Bước 1: Bạn chọn thêm nhiều tài khoản mới

Bước 2: Bạn có thể tải file mẫu để thêm nhiều user hoặc tải lên file đã có sẵn

Trong file mẫu khi tải về sẽ có các trường cần điền lần lượt là:

+UserPrincipalName: đây là địa chỉ mail của bạn

+Password: mật khẩu của địa chỉ mail của bạn

+Display Name: tên hiển thị của địa chỉ mail của bạn

Bước 3: Tải lại file địa chỉ và chọn giấy phép cho địa chỉ sau đó chọn thêm mới

Thay đổi thông tin địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để thay đổi thông tin của địa chỉ mail

Thay đổi mật khẩu của địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để thay đổi mật khẩu của địa chỉ mail

Khóa địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để khóa địa chỉ mail

Xóa địa chỉ mail

Bạn có thể chọn vào biểu tượng sau để xóa địa chỉ mail

Chúc bạn thao tác thành công!!!