Hướng dẫn sử dụng VI

Nguyễn Thành Luân 4 phút đọc

Giới thiệu

Vi là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ có trong hầu hết các hệ thống Linux. Đôi khi bạn sẽ phải chỉnh sửa một tập tin văn bản trên một hệ thống mà không bao gồm một trình soạn thảo văn bản thân thiện, vì vậy biết Vi là điều cần thiết.

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng vi một cách đơn giản nhất.
Trong vim có 3 chế độ cơ bản như sau:

 • Chế độ chèn (insert) bấm phím ” i “ để vào chế độ này.
 • Chế độ visual bấm phím “v” để vào chế độ này.
 • Chế độ dòng lệnh bấm phím “Esc” để vào chế độ này

Sử dụng

Mở file

Để mở một file đã tồn tại hoặc một file mới trong vi/vim các bạn dùng lệnh sau:

# vim tên_file

# vi tên_file
Chỉnh sửa

Để vào chế độ chỉnh sửa của vi/vim chúng ta nhấn phím ” i “ (insert) hoặc  a ” (append)

Lưu và thoát
 • Để thoát khỏi vi/vim ta dùng: ” :q
 • Để lưu file trong vi/vim ta dùng: ” :w
 • Để lưu file và thoát ta dùng: ” :wq
 • Để thoát và không lưu ta dùng: ” :q!

Lưu ý: để thực hiện được các command đầu tiên chúng ta phải thoát chế độ edit bằng phím Esc.(Hầu hết các thao tác trong vi/vim đều phải thoát chế độ edit trước khi thực hiện)

Di chuyển con trỏ

Có 2 cách để di chuyển con trỏ trong vi/vim

 • Sử dụng phím mũi tên
 • Sử dụng phím ” h, j, k, l
Xóa một dòng

Để xóa một dòng cho vi/vim chúng ta cần di chuyển con trỏ đến dòng cần xóa và nhấn Esc sau đó nhấn dd

Xóa một hoặc nhiều từ

Để xóa một từ chúng ta di chuyển con trỏ đến đầu từ cần xoá nhấn Esc dùng dw, xóa 2 từ dùng d2w, 3 từ bằng d3w

Copy/paste

Lưu ý: để thực hiện được các command đầu tiên chúng ta phải thoát chế độ edit bằng phím Esc

 • Để copy một dòng trong vi/vim chúng ta nhấn yy hoặc Y
 • Để paste vào vị trị con trỏ chúng ta dùng p
 • Nếu muốn copy một đoạn ta chuyển sang chế độ visual bằng phím v rồi di chuyển con trỏ đến vị trị cần copy rồi dùng phím y để copy và phím p để paste

Tìm kiếm từ trong văn bản
 • Tìm kiếm về phía trước đề xuất hiện các chuỗi trong văn bản: /”từ_cần_tìm”
 • Tìm kiếm ngược đề xuất hiện các chuỗi trong văn bản: ?”từ_cần_tìm”
 • Di chuyển tới từ tiếp theo: n
Hiện số dòng và di chuyển đến dòng
 • Hiện số dòng trong vi/vim: ” :set nu
 • Di chuyển dến dòng số: ” :số_dòng

Hi vọng với bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng Vi cách hiệu quả.