Hướng dẫn sử dụng WordPress Hosting toàn tập

Hướng dẫn sử dụng WordPress Hosting:

 1. Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ WordPress Hosting sau khi đăng ký
 2. Hướng dẫn truy cập quản trị Hosting tại trang id.matbao.net
 3. Danh sách Plugin Backlist và những lưu ý về an toàn bảo mật cho website WordPress
 4. Hướng dẫn quản trị hosting cơ bản trên Plesk
 5. Hướng dẫn sử dụng WordPress Toolkit Plesk
 6. Cài đặt website WordPress trên Plesk dễ dàng nhanh chóng
 7. Hướng dẫn Upload website WordPress từ máy tính lên WordPress Hosting tại Mắt Bão
 8. Hướng dẫn sử dụng WordPress từ A tới Z
 9. Hướng dẫn sử dụng thư viện giao diện WordPress được tích hợp theo WordPress Hosting v3
 10. Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên WordPress Hosting v3
 11. Hướng dẫn xử lý mã độc

Hướng dẫn tối ưu website WordPress:

 1. Cách tối ưu WordPress để tăng tốc độ website mới nhất 2019
 2. Kích hoạt SSL trên wordpress với plugin Really Simple SSL
 3. Hướng dẫn bảo mật website wordpress với iTheme Security
 4. Vô hiệu hóa XML-RPC để bảo mật WordPress tốt hơn
 5. Cách ngăn chặn để hạn chế Local Attack cho website WordPress
 6. Hướng dẫn cài đặt sử dụng ReCAPTCHA trên website WordPress


14/07/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan