Hướng dẫn tải phần mềm kết nối vào máy tính từ xa

Trần Thế Vinh 1 phút đọc

Tương tự như Teamviewer, các phần mềm kết nối máy tính từ xa rất hữu ích. Đặc biệt trong việc kiểm tra và xác định nguyên nhân lỗi bạn gặp phải trên máy tính cá nhân trong quá trình sử dụng. Sau đây chúng tôi xin hướng dẩn cài đặt các phần mềm này :

Ultraviewer

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://ultraviewer.net/vi/download.html

Nhấp chuột chọn vào chữ Download để tải về.

Bước 2: Mở tệp tin vừa tải về.

Chọn Next:

Chọn Install:

Sau đó chờ tiến trình cài đặt hoàn tất.

Thông tin kết nối:

  • ID của bạn : XXXXXXXX
  • Mật khẩu : XXXX

Anydesk

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://anydesk.com/en/

Nhấp chuột chọn vào chữ Download để tải về.

Bước 2: Mở tệp tin vừa tải về.

Bước 3: Chọn Install AnyDesk để tiến hành cài đặt

Bước 4: Chọn Accept & Install để tiếp tục.

Sau khi hoàn tất, sẽ xuất hiện thông báo cài đặt thành công như sau:

Chúc bạn cài đặt phần mềm kết nối từ xa vào máy tính thành công!!!