Hướng dẫn tạo bot và gửi thông báo telegram

Đặng Mạnh Cường 1 phút đọc

Bước 1: Tạo Bot Telegram

Bạn đăng nhập vào Telegram và tim BotFather, sau đó gõ /newbot để tạo và đặt tên cho bot như hình dưới. Sau khi xong bạn sẽ nhận được 1 mã token.

Sau khi tạo BOT xong bạn thêm bot vào 1 Group để nhận thông báo từ bot

Tiếp theo bạn cần khởi động bot bằng cách chat với bot trong Group

 /my_id @TenCuaBot
khởi động bot

Để gửi thông báo về Group bạn cần phải có thêm Chat ID, để lấy CHAT ID bạn truy cập vào link bên dưới, thay token bạn vào

https://api.telegram.org/bot<token>/getUpdates

Kết quả trả về sẽ có phần chat id như ảnh, bạn sẽ sử dụng id này để gắn vào app hoặc plugin cần kết nối đến telegram.