Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng dịch vụ Email của Google

Lường Thế Nam 2 phút đọc

Để lấy mật khẩu ứng dụng của dịch vụ mail tại Google các bạn làm theo 3 bước sau

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Email của Google

Đầu tiên bạn truy cập vào tài khoản Email cần thiết lập. Vào mục Bảo mật để bật tính năng xác minh qua 2 bước (nếu trạng thái báo đang tắt)

Sau khi nhấn Bắt đầu, hệ thống Mail của Google sẽ bắt bạn truy cập lại. Bạn nhập mật khẩu và thiết lập các thông tin để thực hiện xác minh khi thực hiện đăng nhập tại 1 địa điểm khác.

Xem thêm: Cách đổi mật khẩu email trên Outlook

Bước 2: Khi hoàn tất viêc thiết lập thông tin xác minh, bạn sẽ đặt mật khẩu cho ứng dụng.

Bạn nhận chọn mục Ứng dụng, chon mục Khác ( Tên tùy chỉnh)

Nhập tên ứng dụng muốn tạo mật khẩu (đặt tên bất kỳ Ví dụ: HDDT…), nhấn Tạo

Lúc này, hệ thống Email doanh nghiep của Google đã tạo mật khẩu ứng dụng. Bạn thực hiện sao chép (Copy) lưu lại thông tin mật khẩu này. Nhấn Xong

Chúc các bạn thao tác thành công !!!