Hướng dẫn tạo nhóm trong Microsoft Teams

Trương Trọng Hiếu 1 phút đọc

Bài viết này hướng dẫn bạn có thể tạo nhóm trong Microsoft Teams để hỗ trợ giao tiếp trong công việc phòng ban, hoặc công việc nội bộ của Quý doanh nghiệp.

Hướng dẫn tạo Teams

Bước 1: Đăng nhập Microsoft Teams Admin center tại đường dẫn tại đây bằng tài khoản quản trị toàn cầu (Global admin).

Bước 2: Tạo Teams

Các bước như sau: Chọn Teams > Manage teams > Add > Điền tên tên tại ô Name > Chọn Apply để hoàn tất việc khởi tạo.

Sau khi hoàn tất, giao diện quản lý sẽ hiển thị Teams mà bạn vừa khởi tạo.

Hướng dẫn thêm/xóa thành viên vào Teams

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thức thêm hoặc loại bỏ thành viên trong Teams tại Microsoft Team admin center.

Bước 1: Chọn vào teams mà bạn muốn thêm thành viên

Bước 2: Chọn Add để tiến hành thêm thành viên mới.

Sau khi thêm thành viên, chọn Apply để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, giao diện quản lý sẽ hiển thị tất cả các thành viên.

Chúc các bạn thực hiện thành công!!!