Hướng dẫn thay đổi mật khẩu SSH trên vCenter

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

THAY ĐỔI MẬT KHẨU SSH
Để có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập ssh, bạn cần đăng nhập vào trang quản lý máy vCenter theo đường dẫn sau

Login URL: https://vcenter.cloudnetwork.vn:4083

Username: MB123456_email@yourdomain.com

Password: XXXXXXX

Chọn tính năng Change Password

Đặt lại mật khẩu đăng nhập và xác nhận một lần nữa

Sau khi đã đặt lại mật khẩu, bạn sử dụng putty để kết nối kiểm tra lại