Hướng dẫn thay đổi nameserver tên miền trên ID.MATBAO.NET

Bước 1: Bạn đăng nhập trang ID.MATBAO.NET và thực hiện đổi nameserver theo các bước như sau:

Tiếp theo bạn có thể thực hiện thay đổi nameserver cho tên miền tại 2 mục:

  • Sử dụng NS mặc định: là giá trị namerserver mặc định của Mắt Bão.
  • Sử dụng NS tùy chỉnh: là giá trị nameserver khác mà quý khách muốn sử dụng.
    Lưu ý: nếu bạn muốn chuyển hệ thống NS, bạn cần chắc chắn rằng giá trị chuyển về có tồn tại và bạn có quyền quản trị.

hoặc

Chúc bạn thành công !!!