Hướng dẫn thêm Addon Domain, Sub Domain, Alias Domain trên cPanel mới nhất 2023

Vũ Đức Dũng 3 phút đọc

I. Quản lý Domains hosting cPanel

Quý khách tìm mục Domains và sau đó là nhấn vào để truy cập trang quản lý Domains.

Và đây là giao diện quản lý Domains:

 

1.1. Tạo subdomain trên hosting cPanel

Trước khi thêm subdomain, quý khách cũng phải chắc chắn rằng subdomain mà quý khách cần thêm đã trỏ về host. Sau khi nhấp vào “Create A New Domain” Quý khách sẽ vào trang thêm các loại Domain của hosting (hình dưới). Sau đó nhập tên miền cần thêm vào, và khai báo các thông tin:

Như hình bên trên, Mắt Bão đã thể hiện 3 bước để tạo một subdomain:

  1. Bước 1: Nhập đầy subdomain của Quý khách bao gồm Subdomain.Domain.TLD (ví dụ: test.matbao.net,…).
  2. Bước 2: Bỏ tích ở phần “Share document Share document root (/home/MainDomain/public_html) with “MainDomain”.” để tạo 1 thư mục riêng cho subdomain.
  3. Bước 3: Nhấn “Submit” để khởi tạo subdomain.

Và dưới đây là thành quả của Quý khách:

1.2. Tạo Addon domain trên hosting cPanel

Trước khi thêm Addon domain, quý khách cũng phải chắc chắn rằng Addon domain mà quý khách cần thêm đã trỏ về host. Sau khi nhấp vào “Create A New Domain” Quý khách sẽ vào trang thêm các loại Domain của hosting (hình dưới). Sau đó nhập tên miền cần thêm vào, và khai báo các thông tin:

Như hình bên trên, Mắt Bão đã thể hiện 3 bước để tạo một Addon domain:

  1. Bước 1: Nhập đầy Addon domain của Quý khách bao gồm domain.TLD (ví dụ: matbaohosting.net,…).
  2. Bước 2: Bỏ tích ở phần “Share document Share document root (/home/MainDomain/public_html) with “MainDomain”.” để tạo 1 thư mục riêng cho Addon domain.
  3. Bước 3: Nhấn “Submit And Create Another” để khởi tạo Addon domain.

Và dưới đây là thành quả của Quý khách:

1.3. Tạo Aliases trên hosting cPanel

Trước khi thêm Alias Domain, quý khách cũng phải chắc chắn rằng Alias Domain mà quý khách cần thêm đã trỏ về host. Sau khi nhấp vào “Create A New Domain” Quý khách sẽ vào trang thêm các loại Domain của hosting (hình dưới).

Như hình bên trên, Mắt Bão đã thể hiện 3 bước để tạo một Alias Domain:
  1. Bước 1: Nhập đầy Alias Domain của Quý khách bao gồm domain.TLD (ví dụ: matbaotest1.net,…).
  2. Bước 2: Nhấn tích ở phần “Share document Share document root (/home/MainDomain/public_html) with “MainDomain”.” để sử dụng chung đường dẫn với Main Domain (hoặc tên miền Quý khách muốn Alias Domain trỏ theo).
  3. Bước 3: Nhấn “Submit “ để khởi tạo Alias Domain.
Và dưới đây là thành quả của Quý khách: