Hướng dẫn thiết lập “Chữ ký của bạn” tại id.matbao.net

Trần Nguyễn Liên Hương 2 phút đọc

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản lý dịch vụ tại ID.MATBAO.NET

Bước 2: Truy cập vào thư mục “Cài đặt tài khoản” góc phải trên cùng.

 

Bước 3: Tại mục Thông tin cơ bản nhấp chọn “Chữ ký của bạn”

 

 

Bước 4: Chọn phương thức xác nhận phù hợp và đọc kỹ Lưu ý

 

 

 

Nếu chọn hình thức SMS OTP thì OTP sẽ được gửi về số điện thoại trên ID của bạn. Vui lòng kiểm tra tin nhắn và nhập mã OTP và khung dưới

 

 

Nếu chọn hình thức Email OTP thì OTP sẽ được gửi về địa chỉ email trên ID của bạn. Vui lòng kiểm tra email và nhập mã OTP và khung dưới

 

 

Bước 5: Chọn hình thức “Ký trực tiếp” hoặc “ Tải chữ ký có sẵn lên”

 

  1. Đối với “Ký trực tiếp”: Bạn ký trực tiếp chữ ký vào giữa khung ký

  1. Đối với “Tải chữ ký có sẵn lên”: upload ảnh chữ ký sẵn có (lưu ý ký trên giấy trắng trơn không kẻ ô ly)

 

Bạn có thể điều chỉnh kích thước chữ ký tại thanh “+ –” bên dưới sau đó chọn “Tải lên”

 

Tích vào đây đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng chữ ký đã lưu để ký tự động cho các bản khai có trong ID và bạn sẽ không phải thực hiện ký bản khai nhiều lần đối với các tên miền khác phát sinh sau này.

 

 

Bước 6: Lưu chữ ký

Sau khi hoàn tất Ký trực tiếp hoặc tải chữ ký lên, bạn chọn Lưu chữ ký để hoàn tất

 

 

Chúc bạn thành công!