Hướng dẫn tổng quan quản trị phân quyền trong Sharepoint

Phan Minh Ngà 0 phút đọc

Sau đây và Video hướng dẫn người quản trị phân quyền khi đã tạo được các site Sharepoint