Hướng dẫn triển khai ban đầu Office 365

1. Thêm tên miền vào dịch vụ Microsoft 365
Đăng Nhập với tài khoản quản trị vào trang https://admin.microsoft.com/

Từ trang quản trị Nhấn vào hiển thị tất cả

Nhấn vào mục thiết đặt vào miền nhấn vào  thêm miềnNhập tên miền sử dụng miền này

Sao chép giá trị txt

Trường hợp 1: nếu tên miền thuộc sự quản lý ở Mắt Bão Đăng nhập vào trang id.matbao.net vào mục Tên miền

Chọn tên miền cần thêmTừ giao diện chính của tên miền vào mục quản lý tên miền

Điền giá trị txt nhấn vào Thêm bản ghi
• mục host điền giá trị : @
• mục loại chọn TXT
• mục giá trị điền giá trị txt từ Microsoft


Quay trở lại trang tạo tên miền của Microsoft nhấn xác minh

Nhấn tiếp tục

Cấu hình thêm các bản ghi trên trang id.matbao.net 

Để cấu hình các bản ghi cho dịch vụ office 365 ta vào phần quản lý DNS trong phần Tên miền của trang id.matbao.net

Nhấn Thêm bản ghi

Sau khi thêm các bản ghi hoàn tất nhấn tiếp tục

Hoàn tất cấu hình

Trường hợp 2 : Nếu tên miền không thuộc sự quản lý của Mắt Bão và sao chép giá trị của bản ghi TXT và các giá bị bản ghi DNS khách gửi đến cơ quan quản lý tên miền của quý khách để cấu hình thêm .Sau khi quý khách cấu hình bản ghi thành công nhấn xác minh và làm các bước tiếp theo tương tự như trường hợp 1

2. Hướng dẫn tạo tài khoản 

a.Tạo từng tài khoản
Vào trang https://admin.microsoft.com/Vào mục người dùng vào mục Người dùng hiện hoạt nhấn vào thêm người dùngNhập các thông tin cơ bản nhấn vào tiếp tục


Gán giấy phép cho tài khoản mới hoặc không nhấn vào tiếp tục

Cài đặt tùy chọn có thể bổ sung hồ sơ cho tài khoản hoặc gán quyền truy cập quản trị cho tài khoản (admin) nhấn vào tiếp theo

Xem xét lại các thông tin đã điền trước đó ( thể thể chỉnh sửa) và hoàn tất việc thêm

b.Tạo nhiều tài khoản

Vào Active user Chọn Add multiple users

Download mẫu CSV file để điền các thông tin tài khoản cần khởi tạo.

Mẫu File CSV. Các cột bắt buộc điền thông tin: User Name, Display Name.

Nhấn Browse để tải file CSV lên => Nhân Verify để kiểm tra file.
• Nếu file bị lỗi: Có thông báo “There are some problems with the file” => Nhấn “Download log file for detail” để kiểm tra các lỗi trong file.

• Nếu file đúng: sẽ có thông báo “Your file looks good. Click or tap Next.” => Nhấn Next để tiếp tục.Sign-in status chọn Sign-in allowed => Product licenses => Chọn các licenses muốn cấp cho các user => Nhấn Next.

Sau khi tạo tài khoản thành công Quý Khách vào trang https://www.office.com/ để bắt đầu sử dụng dịch vụ Office 365

28/05/2020 Nguyễn Đức Mạnh
Bài viết này hữu ích không?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.