Hướng dẫn trỏ tên miền và đăng ký sử dụng mail Yandex

1. Các bước cấu hình cơ bản của mail Yandex

Bước 1: Đăng nhập vào https://mail.yandex.com/ –> create an account, mã code sẽ gửi về điện thoại của bạn sau đó nhập mã code vào và confirm.

tạo tài khoản mail yandex

Bước 2: Thêm domain vào tài khoản Yandex, bạn vui lòng vào https://domain.yandex.com/domains_add/ sau đó add domain của bạn vào ví dụ như hình

add domain vào yandex

Tiếp theo xác thực tên miền để sử dụng được dịch vụ mail của Yandex.

xác thực domain

Lưu ý cách cấu hình như sau:

Cname
yamail-bf4f002e863d.thuyvanus.com

Data: mail.yandex.com

 

Cấu hình giá trị MX

setup mx record

Sau khi cấu hình giá trị MX xong bạn có thể vào https://mxtoolbox.com/ để kiểm tra xem thử có về hay chưa, kết quả về 2 giá trị như hình dưới thì mới đúng


Các bước trên là các bước cấu hình trên tên miền của bạn về mail Yandex
Để vào link đăng nhập dễ nhớ bạn vui lòng thao tác trỏ giá trị Cname như sau

Cname: mail
Data: domain.mail.yandex

Từ lần sau bạn có thể đăng nhập vào mail của mình bằng link http://mail.domain.com

II. Cấu hình DKIM và SPF

Nếu muốn mail của bạn gửi không bị rơi vào Spam vui lòng cấu hình giá trị SPF và DKIM cho tên miền
Trong trang quản lý bạn vào Mail for domain click vào DNS editor như sau:

Bạn vui lòng cấu hình DKIM và SPF như hình:

Nếu trong trường hợp bạn không tìm thấy giá trị này hãy quay ra Mail for Domain và click vào Display record Content

Để tạo tài khoản mail theo tên miền riêng bạn vui lòng vào Mail for Domain phần New mailbox bạn hãy nhập địa chỉ email muốn tạo rồi nhấn nút Add.

Từ account thứ 2 trở đi, bạn hãy nhấn link Add mailbox để nhập thêm. Giới hạn 1.000 mailbox.

Chúc các bạn thành công!

Leave A Comment?