Hướng dẫn truy cập quản trị dịch vụ Email Hybrid

Phan Minh Ngà 1 phút đọc

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào trang id.matbao.net để đăng nhập tự động vào Control Panel (Công cụ quản trị) của dịch vụ Email Hybrid mà không cần đến mật khẩu.

Sau đây là truy cập vào Control Panel của dịch vụ Email Hybrid:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trang id.matbao.net

Bước 2: Tại trang chủ, bạn chọn mục Dịch vụ khác>> Chọn Quản lý dịch vụ khác>> Chọn dịch vụ Email Hybrid của bạn

Chúc bạn thao tác thành công.