Hướng dẫn truy cập vào Quản trị tên miền trên id.matbao.net

Trần Nguyễn Liên Hương 2 phút đọc

Bạn cần gì?

  • Một tên miền đăng ký quản lý tại Mắt Bão.
  • Đăng nhập vào id.matbao.net (cũ), hiện tại là id.axys.group để quản lý tên miền.

Điều kiện tiên quyết là tên miền của bạn phải sử dụng các 1 trong 2 cặp Nameserver bên dưới của Mắt Bão thì các cấu hình DNS tại trang id.matbao.net mới có hiệu lực:

NAMESERVER 1NAMESERVER 2
ns1.matbao.com – 13.250.228.99
ns2.matbao.com – 35.198.246.158
ns1.matbao.vn – 13.250.228.99
ns2.matbao.vn – 35.198.246.158

Nameserver chứa các bản ghi DNS cho tên miền của bạn. Nameservers chịu trách nhiệm cung cấp địa chỉ IP cho một tên miền. Nó cho phép bạn truy cập tới website bằng cách sử dụng tên miền thay vì địa chỉ IP. Bằng cách thay đổi nameserver, bạn đã trỏ domain tới một nhà cung cấp hosting khác.

Truy cập quản lý DNS tên miền

Vào mục Tên miền (1), chọn Quản lý tên miền (2) và chọn tên miền bạn cần thao tác (3).

Ở giao diện Quản trị tên miền mới này, bạn sẽ dễ dàng thao tác cấu hình tên miền hơn:

Trong trường hợp, bạn cần hỗ trợ thêm, bạn cũng có thể liên hệ đến 19001830 để được tiếp tục hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!!!