Hướng dẫn upload bản khai điện tử đăng ký tên miền trên ID đại lý

Nguyễn Thị Bích Vân 2 phút đọc

Để thuận tiện cho việc hoàn tất bản khai đăng ký tên miền từ ngày 15/01/2020, Mắt Bão sẽ tích hợp tính năng upload bản khai điện tử đăng ký tên miền vào trang ID Portal cụ thể như sau:

  • Tại Bản khai tên miền sẽ xuất hiện trạng thái hồ sơ của từng tên miền (Đã duyệt, chờ duyệt, chưa nộp và từ chối bản khai).
  • Tải bản khai, sau đó in ra và đề nghị chủ thể ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu:
    • Chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp: bản khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu con dấu đỏ đúng chủ thể.
    • Chủ thể là cá nhân: bản khai ký, ghi rõ họ tên + hình ảnh 2 mặt CMND/CCCD/Hộ chiếu chụp từ bản gốc.
  • Tiến hành upload bản khai đăng ký tên miền bằng file scan hoặc hình chụp.
  • Sau khi upload xong tên miền sẽ chuyển qua trạng thái chờ duyệt, trường hợp bản khai sai hoặc thiếu thông tin chủ thể Mắt Bão sẽ từ chối duyệt và ghi rõ lý do từ chối để Quý đối tác thực hiện lại.

* Lưu ý quan trọng:

  • Để upload được bản khai, tất cả các tên miền đều phải có mã khách hàng MBC đầy đủ thông tin đi kèm.
  • Trường hợp tên miền bị từ chối bản khai lần thứ 2, Mắt Bão sẽ khoá chức năng upload Bản khai và Quý đối tác buộc phải nộp hồ sơ gốc cho tên miền đó về Mắt Bão để Mắt Bão duyệt hồ sơ gốc.