Hướng dẫn upload dữ liệu trên Cloud Linux Hosting (FTP – FileZilla)

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Thông tin quản trị FTP (thường sẽ là thông tin quản trị hositng) hoặc bạn có thể tạo ra tài khoản FTP để kết nối. Để tạo tài khoản FTP bạn thực hiện các bước sau:

TẠO TÀI KHOẢN FTP BẰNG CPANEL CONTROL

B1: Truy cập quản trị hosting (đăng nhập quản trị hosting thông qua tra id.matbao.net)

bạn truy cập trang ID.MATBAO.NET theo tài khoản Mbxxxx

Click vào phần “Dịch vụ” >> Click trực tiếp vào hosting cần thực hiện >> mục “Tác vụ” chọn “Đăng nhập trang quản lý” để đăng nhập trực tiếp quản trị hosting

B2: Vào mục FTP Accounts

B3: Vào mục Add FTP Account

 • Login: Tài khoản kết nối FTP
 • Password: Mật khẩu kết nối FTP
 • Directory: Nơi chưa dữ liệu
 • Click vào Create FTP Account

Hình ảnh mình họa Khởi tạo thành công tài khoản FTP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILEZILLA ĐỂ UPLOAD DỮ LIỆU

Bước 1: Cài đặt ứng dụng FileZilla > link download  https://filezilla-project.org/download.php

Bước 2: Kết nối FTP bẳng FileZilla >> Vào File >> Site Manager

B1: chọn New Site

B2: Đặt tên

 • Host: Điền IP hosting
 • Port: 21
 • Encryption: Only user plain FTP (insecure)
 • Logon Type: Account
 • User, Pass, Acoun: Điền thông tin FTP >> chọn Connect
 • Giao diện kết nối thành công FTP trên Zilla
 • Để Upload dữ liệu, bạn vào mục Public_html để tải dữ liệu lên