Hướng dẫn Upload website WordPress từ máy tính lên Plesk Hosting

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 3 phút đọc

Thông thường trường hợp này là dữ liệu website đang cài đặt/thiết kế tại local hoặc website đang chạy trên hosting khác và đã download bản backup về máy tính, cho nên các bạn cần phải có những dữ liệu cần thiết như: dữ liệu website và databse (file .sql).

 


Bước 1: Bạn truy cập vào quản trị hosting để khởi tạo database để tiến hành import dữ liệu database. các bạn chọn Database, đồng thời Click vào Add database để bắt đầu khởi tạo database

Bước 2: Bạn điền thông tin hình dưới, tuy nhiên database name & Database user name phải có tên tiền tố giống tên user đăng nhập vào Hosting (ví dụ: Ở đây là hosting có tên đăng nhập là spmatbao cho nên sẽ có tiền tố spmatbao_)

dịch vụ Host WordPress Mắt Bão

Lưu ý: Các bạn phải lưu lại thông tin tên database bao gồm: Database name, Database user name và Password để khai báo trong dữ liệu website.

Để kết thúc quá trình khởi tạo databse, bạn click vào OK

Bước 4: Lúc này, bạn sẽ thay của giao diện quản lý database như hình sau, các bạn click vào Import Dump để tiến hành import dữ liệu database

Bước 5: Tại đây bạn vui lòng click vào Choose file và chọn file database .sql cần import và click vào OK để tiến hành.

Bước 6: Sau khi import thành công, các bạn cần phải truy cập database để thay đổi đường dẫn của website, bằng cách click vào phpMyAdmin

Bước 7: Các bạn cần thay đổi đường dẫn của website tại 2 field được đánh dấu trong bảng wp-option

Bước 8: Sau bước này, các bạn chuyển sang giao đoạn upload source code lên hosting, chọn mục Files => httpdocs

Bước 9: Click vào icon + => click Upload dữ liệu website (dữ liệu website cần nén thành file .zip)

Bước 10: Chọn File cần giải nén, chọn Archive => Click Extract Files để giải nén source File

Bước 11: Sau giải nén xong, bạn click vào file wp-config.php để thay đổi thông tin kết nối database

Sau khi hoàn tắt các bước trên, bạn truy cập vào website để kiểm tra.

Lưu ý: Domain cần phải trỏ về IP hosting trước khi kiểm tra website hoạt động, bạn có thể tham khảo cấu hình DNS tại đây.