Hướng dẫn kích hoạt tài khoản và xác minh tên miền Google Workspace

Phạm Hoàng Hà 3 phút đọc

Sau khi bạn đăng ký dịch vụ Google Workspace tại Mắt Bão, bạn sẽ nhận được hai email được gửi tới email liên hệ trên tài khoản Mắt Bão của bạn từ Google (địa chỉ email: workspace-noreply@google.com) và cung cấp cho bạn các thông tin về gói mà bạn đăng ký và một email để bạn khởi tạo tài khoản admin quản trị tài khoản. Email sẽ có nội dung như sau:

Email xác nhận gói đăng ký Google Workspace của bạn
Email chứa liên kết để khởi tạo tài khoản admin quản trị Google Workspace

Bạn click vào đường link để thực hiện khởi tạo mật khẩu để quản lý tài khoản Google Workspace.

Sau đó bạn sẽ cần phải xác minh tên miền để sử dụng các dịch vụ của Google Workspace

Khi đăng ký dịch vụ Google Workspace của Google, bắt buộc bạn phải xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của tên miền mới có thể kích hoạt và sử dụng các dịch vụ của Google Workspace. Có nhiều lựa chọn cách xác minh tên miền , nhưng đơn giản nhất là cài đặt DNS cho tên miền mà bạn sở hữu. Mắt Bão sẽ hướng dẫn bạn xác minh tên miền bằng cấu hình DNS TXT.

Bạn nhấn vào xác minh, sau đó nhấn tiếp tục để thực hiện chọn phương thức xác minh tên miền. Ở đây Mắt Bão lựa chọn phương thức xác minh bằng bản ghi DNS TXT.

Sau khi có bản ghi TXT, bạn đăng nhập vào trang quản lý tên miền, nếu tên miền bạn đăng ký tại Mắt Bão, vui lòng đăng nhập vào trang https://id.matbao.net/ và thực hiện cấu hình các bản ghi theo hướng dẫn sau:

Bạn chọn cấu hình DNS nâng cao, tạo bản ghi và điền các ô Host: @, Loại TXT TTL mặc định. Phần giá trị bạn điền giá trị TXT mà Google cung cấp, sau đó bạn nhấn Tạo bản ghi.


 Tiếp theo bạn cần cấu hình các bản ghi MX để sử dụng gửi và nhận email, bạn có thể chọn vào mục chọn mẫu có sẵn và chọn Mail Google ( Google Workspace) để hệ thống tự điền các giá trị, sau đó bạn nhấn Tạo bản ghi để hoàn tất.

Tiếp theo bạn quay trở lại trang xác minh tên miền, chọn Xác minh tên miền của tôi.

Sau khi hoàn tất, bạn đã có thể sử dụng các dịch vụ của Google Workspace hoặc khởi tạo các người dùng khác.

Như vậy về cơ bản, bạn đã hoàn tất việc kích hoạt và có thể sử dụng được dịch vụ Google Workspace.

Chúc các bạn thành công!