Hướng dẫn cấu hình tên miền tại Mắt Bão để xác thực với Canvato.net

Vũ Đức Dũng 1 phút đọc

Bước 1: Đăng nhập vào id.matbao.net.

Bước 2: Vào mục Tên miền chọn Quản lý tên miền và nhấp vào Tên miền cần thao tác.

Bước 3: Trong mục Quản trị tên miền, chọn vào Bản ghi DNS và tiến hành Tạo bản ghi

Bước 4: Điền các thông tin Host, Loại, Giá trị và sau đó nhấn vào Thêm bản ghi

Host: @

Loại: A (Address)

Giá trị: 112.78.4.9

Bước 5: Kiểm tra kết quả với công cụ Ping Online (tại đây)