Hướng dẫn xác thực thông tin tên miền quốc tế sau khi đăng ký

Đánh giá bài viết

Theo quy định của ICANN, mỗi tên miền sau khi đăng ký thành công cần phải xác thực tên miền.

Một email bằng tiếng anh gửi tới email chủ thể trên whois, bạn cần kiểm tra kỹ email trong thư mục inbox hoặc spam, trong email có cung cấp 1 đường dẫn xác nhận và đường dẫn này chỉ tồn tại trong vòng 15 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký, bạn cần xác nhận trước thời gian trên.

Tiêu đề mail xác thực:  IMPORTANT! Verify your contact information for domain hoặc REMINDER: Verify your contact information for domain

Được gửi từ email tlds@matbao.com

Nội dung email cụ thể như sau:

Ngay khi xác thực thành công, tên miền sẽ được kích hoạt sau khoảng 30 phút nhưng để truy cập ổn định có thể Quý khách sẽ đợi từ 24-48 giờ, tùy thuộc vào cache DNS của các nhà mạng thiết lập.
Tên Size
- tenmien.png 44,04 KB