Hướng dẫn xác thực thông tin tên miền quốc tế sau khi đăng ký

Theo thông lệ Quốc tế, mỗi tên miền sau khi đăng ký, cần chính email admin của tên miền phải xác thực các thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký. Vì đây là thông lệ và là yêu cầu của tổ chức Tên miền Quốc Tế cấp cao (ICANN) nên ngôn ngữ chúng tôi sử dụng trong email sẽ là tiếng Anh.

Trong email gửi đến bạn, chúng tôi cung cấp 1 đường dẫn (Link) xác nhận và đường dẫn chỉ tồn tại trong vòng 15 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký. Vì Vậy bạn vui lòng xác nhận trước thời gian trên.

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký, nếu bạn không xác nhận Tên miền sẽ bị ngưng sử dụng.

Mẫu Email thông báo sẽ có các nội dung như bên dưới.

Mail được gởi từ: Mat Bao “tlds@matbao.com”
Subject mail: REMINDER: Verify your contact information for “ domain name —Tên miền của bạn”
Tên Size
- tenmien.png 44,04 KB