Hướng dẫn xem các báo cáo mức sử dụng trong Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 1 phút đọc

Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/

Phân tích và báo cáo sẽ giúp bạn tạo ra các loại báo cáo khác nhau nhằm có được thông tin chuyên sâu và thông tin về mức sử dụng Teams. Những báo cáo này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu hình mức sử dụng để có thể đưa ra những quyết định liên quan tới doanh nghiệp tốt hơn.

  • Xem báo cáo: Chọn loại Báo cáo => Chọn phạm vi ngày (7 ngày hay 28 ngày qua) => Nhấn Chạy báo cáo.
  • Xuất báo cáo thành file excel: Chọn biểu tượng excel để tiếng hành tạo file => Đến tab Tải xuống để tải xướng file theo nhu cầu.