Hướng dẫn xử lý mail lỗi trả về từ Mailchannels

Phan Minh Ngà 0 phút đọc

Bước 1: Chọn vào đường link có trong lá mail

Bước 2: Chọn vào NOT SPAM

Bước 3: Chọn vào Confirm

Sau đó, lá mail của bạn sẽ được chuyển đến người nhận thành công. Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp sau:

Chúc các bạn thực hiện thành công!!!