Hướng dẫn xuất/nhập danh bạ từ Icewarp sang cPanel

Trần Thế Vinh 28/05/2020 29 đang xem

 

Sau khi chuyển đổi máy chủ mail từ Icewarp sang cPanel thì sẽ có tình trạng mail của bạn sẽ mất toàn bộ danh bạ. Bài viết này Mắt Bão sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác đơn giản để ngăn trường hợp này xảy ra.

Chúng ta cùng bắt đầu nhé !!!

Export Contacts khi còn đang sử dụng hệ thống mail Icewarp

Bước 1 : Trong giao diện Webmail của Icewarp, hãy vào mục Contacts

Bước 2 : Hãy click vào mục dấu ba gạch và chọn Export Folder

Bước 3 : Hãy chọn Save File và chọn đường dẫn lưu lại file Contacts này trên PC của bạn nhé.

Như vậy là đã xong bước Export Contacts và lưu về máy tính của bạn. Hãy giữ file này cho đến khi hệ thống của bạn được chuyển đổi sang cPanel nhé.

Import Contacts khi chuyển sang hệ thống cPanel

Bước 1 : Trong giao diện Webmail của cPanel, bạn hãy vào mục Contacts

Bước 2 : click chọn vào mục Import

Bước 3 : Hãy thao tác tương tự như hình

  • Browse : chọn đường dẫn chứa file Contacts mà bạn đã Export ở phần Export Contacts khi còn đang sử dụng hệ thống mail Icewarp
  • Add contacts to : thêm liên hệ vào
    • Personal Addresses : địa chỉ liên hệ cá nhân
    • Actomatically Collected : tự động thu thập thông tin
  • Import group assignments : cho vào nhóm
  • Replace the entire address book : thay thế toàn bộ danh bạ mà bạn đang có

Bước 4 : Sau khi đã thao tác hoàn tất ở bước 3, bạn hãy click chọn Import

Bước 5 : Kiểm tra lại toàn bộ danh bạ đã được Import vào xem đã đủ tất cả thông tin chưa

Như vậy là đã kết thúc bài viết rồi, chúc bạn có thể thao tác thành công và bảo vệ toàn bộ danh bạ của mình nhé !!!


Bài viết liên quan