Hướng dẫn điều chỉnh để tài khoản Gsuite có thể lấy được mật khẩu ứng dụng

Phan Minh Ngà 1 phút đọc

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Email của Google cụ thể là Gsuite thì sẽ xuất hiện tình trạng một vài địa chỉ mail không thể lấy được mật khẩu ứng dụng nhằm mục đích cài đặt trên các phần mềm thiết bị hoặc để chuyển dữ liệu sang nhà cung cấp khác như Microsoft, Mắt Bão,..v.v…

Nguyên nhân là do người quản trị hệ thống Gsuite chưa bật tính năng xác thực hai bước cho hệ thống Gsuite. Sau đây là bài viết hướng dẫn thao tác.

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Email Gsuite bằng đường dẫn https://admin.google.com

Bước 2: Chọn vào Bảo Mật >> Xác Thực >> Xác minh 2 bước

Bước 3: Chọn Cho phép người dùng bật tính năng Xác minh 2 bước và chọn Lưu

Sau khi thao tác, người dùng có thể đăng nhập vào địa chỉ Gsuite và tạo mật khẩu ứng dụng cho địa chỉ của mình. Hướng dẫn lấy mật khẩu ứng dụng tại đây.

Video hướng dẫn:

Chúc bạn thao tác thành công