Import mysql- Import file backup vào database khi có lỗi

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

Dấu hiệu:

Báo lỗi ‘utf8mb4_unicode_ci’ hoặc lỗi dạng trên Collation của phiên bản cũ hoặc server không hỗ trợ.

  • Trên Plesk Panel:
  • Trên PHPMyAdmin cPanel :

Cách khắc phục:

Cách 1: Nâng cấp phiên bản MySQL trên server của quý khách lên phiên bản cao hơn.

Cách 2: Truy cập vào phpMyAdmin và tab Structure chọn News Table chọn mục Collation kiểm tra kiểu tương tự

Cách 3: Ta thực hiện replace utf8mb4_unicode_ci thành kiểu tương tự có sẳn trên server trong mục Collation bằng notepad hoặc notepad ++.

  • Open file .sql bằng notepad hoặc notepad ++.
  • Nhấn Ctrl + H, thay utf8mb4_unicode_ci thành utf8mb4_unicode_ci hoặc utf8_unicode_ci.
  • Chọn Replace All.
  • Trường hợp vẫn lỗi phiền quý khách thử lại bằng cách đổi từ utf8mb4 thành utf8.
  • Sau đó thực hiện import lại vào server.

Chúc các bạn thành công!!!