Khắc phục lỗi không mở được hình ảnh trong Microsft Teams

Nguyễn Công Thành 1 phút đọc

Khi sử dụng ứng dụng Microsoft Teams trên máy tính, bạn muốn nhấn vào các hình ảnh đính kèm để xem chi tiết, nhưng khi mở chỉ xuất hiện ảnh lỗi và bạn không thể xem được hình ảnh này.

Để khắc phục tình trạng trên bạn hãy Đăng xuất và Đăng nhập lại tài khoản Microsoft Teams.

Nhấn vào Ảnh đại diện => Chọn Đăng xuất.

 

Sau khi đăng xuất sẽ xuất hiện một trang như hình bên dưới => Nhấn vào địa chỉ email của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn dùng một tải khoản khác thì nhấn vào Sử dụng tài khoản khác => Nhập địa chỉ email và mật khẩu.