Khắc phục lỗi ‘Too many connections’ khi dùng FileZilla

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 1 phút đọc

Chào các bạn, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi Too many connections khi kết nối đến server trên phần mềm FileZilla.

khắc phục lỗi kết nối trên filezilla

Nguyên nhân: là do FTP client (cụ thể là FileZilla) khởi tạo nhiều kết nối đến server để thực hiện việc upload dữ liệu, các bạn sẽ gặp thông báo như hình trên.

Khắc phục:

Để khắc phục vấn đề này, chúng ta thực hiện:

  • Mở Filezilla >>> Site Manager >>> click vào tab Transfer Setting.
  • Chọn chế độ Limit number of simultaneous connections với giá trị Maximum number of connections luôn < 8
sửa lỗi kết nối filezilla

Chúc bạn thành công!