Cấu hình SSL cho WordPress với plugin Really Simple SSL

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Nếu bạn đã cài đặt thành công SSL lên hosting nhưng đang không biết làm thế nào để website WordPress của mình hoạt động với giao thức HTTPS một cách hoàn hảo thì trong bài viết này Mắt Bão sẽ hướng dẫn bạn cách làm điều đó.

Cài SSL cho WordPress với plugin Really Simple SSL

Bạn cần cài đặt, kích hoạt plugin Really Simple SSL và tiến hành thực hiện cài đặt theo các bước hướng dẫn sau đây.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Really_Simple_SSL_Wiki_Mat_Bao_1-1024x517.png

Bước 1: Rê chuột vào mục Plugin và kích chọn vào mục Add New để cài đặt Plugin.
Bước 2: Nhập tên Plugin Really Simple SSL.
Bước 3: Kích chọn Install Now ở mục Plugin Really Simple SSL để thực hiện cài đặt Plugin.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Really_Simple_SSL_Wiki_Mat_Bao_2-1024x517.png

Bước 4: Kích chọn vào Activate để kích hoạt Plugin.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Really_Simple_SSL_Wiki_Mat_Bao_3-1024x517.png

Bước 5: Rê chuột vào Plugin Really Simple SSL và kích chọn vào Settings để tiến hành cài đặt Plugin.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Really_Simple_SSL_Wiki_Mat_Bao_4-1-1024x517.png

Bước 6: Kích chọn vào mục Acctive SSL để kịch hoạt cho website của bạn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Really_Simple_SSL_Wiki_Mat_Bao_5-1-1024x517.png

Bước 7: Tiến trình kích hoạt SSL trên website sẽ khuyên bạn nên kích hoạt Enable 301 .htaccess redirect, kích chọn vào biểu tượng bật như hình trên.
Bước 8: Kích chọn vào Save để lưu lại.

Chúc bạn thành công!