Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA)

Trần Thế Vinh 2 phút đọc

Hướng dẫn bật tính năng xác thực 2 bước Two-factor Authentication

Bước 1: Đăng nhập webmail

Bước 2: Chọn biểu tượng Settings > Security

Bước 3:  Điền mật khẩu hiện tại của địa chỉ email vào ô Current Password > Chọn Setup Two Factor Authentication

  – Giao diện sẽ xuất hiện barcode như hình bên dưới. Bạn cần phải thao tác tại Bước 4 để có được Verification code

Bước 4: Sử dụng điện thoại thông minh cá nhân, tải ứng dụng Google Authenticator trên kho ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android)

  – Icon ứng dụng sau khi cài đặt:

Bước 5: Mở ứng dụng Authenticator > BEGIN SETUP > Scan barcode

Bước 6: Bạn cần di chuyển camera đến barcode tại hình thứ 2 của Bước 3

  – barcode tại Bước 3:

  – Lưu ý: Mỗi địa chỉ email sẽ có đoạn mã barcode khác nhau.

Sau khi dùng camera quét barcode, giao diện điện thoại của bạn sẽ xuất hiện Verification Code tương ứng với địa chỉ email.

Bước 7: Bạn điền đoạn mã gồm 6 chữ số vào ô Verification Code và chọn Verify Pairing (Bước 3)

             Giao diện thông báo bạn đã kích hoạt xác thực 2 bước thành công.

Sau khi đã kích hoạt tính năng xác thực 2 bước – Two-factor Authentication, các lần đăng nhập email bằng webmail đều cần Verification Code.

Để tắt tính năng, bạn chọn vào biểu tượng Settings > Security > Disable Two Factor Authentication.