Kiểm tra log truy cập – LOGIN HISTORY DirectAdmin

Nguyễn Thành Luân 28/05/2020 109 lượt xem

 

Bước 1 : Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account”  → “Login History

Bước 2 : Xem thông tin History login


Bài viết liên quan