Microsoft Teams – Cách quản trị nhóm như thế nào?

Nguyễn Công Thành 4 phút đọc

Khi là Chủ sỡ hữu của một Nhóm, bạn có tự hỏi rằng cách quản trị nhóm như thế nào? Làm thế nào để sử dụng Nhóm hiểu quả nhất?

1. Ẩn: Ẩn nhóm khỏi mục Nhóm của bạn, sau khi ẩn bạn có thể tìm nhóm ở mục Các nhóm ẩn. Ẩn các nhóm mà chúng ta ít tương tác, đó có thể một lớp học chúng ta hay một dự án đã hoàn thành.

2. Xem nhóm: Xem các thông tin chi tiết của nhóm, như là: Thành viên, Kênh, Cài đặt,…

3. Thêm kênh: Thêm Kênh mới. Chi tiết về Kênh bạn có thể xem bài viết Kênh trong nhóm là gì?

4. Thêm thành viên: Thêm các thành viên vào nhóm, có thể là người dùng trong tổ chức cũng như người dùng khách ngoài tổ chức của bạn.

5. Rời khỏi nhóm: Rời khỏi nhóm của bạn. Lưu ý nếu bạn là Chủ sở hữu cuối cùng của Nhóm bạn sẽ không thể rời khỏi nhóm.

6. Chỉnh sửa nhóm: Chỉnh sửa các thông tin về Tên, Mô tả, Quyền riêng tư của nhóm.

7. Nhận liên kết đến nhóm: Chia sẽ liên kết của nhóm.

8. Quản lý thẻ: Bạn có thể thông báo cùng lúc cho toàn bộ một nhóm người bằng cách @đề cập đến thẻ.

9. Xóa nhóm: Xóa nhóm nếu bạn không muốn sử dụng nữa.

1. Cài đặt Nhóm?

Khi chúng ta tạo ra một nhóm các cài đặt sẽ được mặc định như phía dưới và chủ sở hữu có thể tùy chỉnh lại các cài đặt này.

Thêm ảnh nhóm: Chúng ta có thể thêm các hình ảnh gợi nhớ đến nhóm, đó có thể là hình của các thành viên trong nhóm, hình của khách hàng hay đơn giản là một hình ảnh gì đó thú vị. Không đùa đâu, nhình ảnh này có thể mang đến sự hứng thú khi bạn tìm kiếm và làm việc trong nhóm đó, hãy trang trí cho nhóm của mình bằng một ảnh thú vị nào!

Quyền của thành viên/khách: Mặc định các thành viên/khách sẽ có hoặc không có những quyền dưới đây. Hãy cùng chia sẻ với các thành viên của nhóm bạn họ có quyền làm những gì trên nhóm của các bạn và trải nghiệm thôi.

Các cài đặt khác: Thử cài đặt các tiện ích khác như @đề cập hay cho phép các emoji, ảnh meme, ảnh GIF,…

2. Người quản trị quản lý nhóm như thế nào?

Là một người quản trị (Admin) của tổ chức, bạn quản lý nhóm như thế nào? Hãy bắt đầu với việc truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/ để bắt đầu quản lý Nhóm nào!

Người quản trị có thể thực hiện các công việc như tạo Nhóm, tạo Kênh, thêm thành viên vào nhóm và một số cài đặt về quyền của các thành viên trong nhóm. Ngoài ra bạn còn có thể tạo ra các Chính sách Teams để cho phép hoặc chặn người dùng Khám phá các kênh riêng tư hay Tạo kênh riêng tư.

Bạn có thể tìm hiểu thêm qua bài viết Hướng dẫn Quản lý Nhóm và Cấu hình chính sách Nhóm trong Microsoft Teams