Microsoft Teams – Hướng dẫn mời và Tham Dự vào Live Event

Nguyễn Đức Mạnh 1 phút đọc

Hướng dẫn mời mọi người tham dự Live Event

Để mời mọi người vào một buổi live event do chúng ta tổ chức

Bước 1: Từ mục lịch chọn buổi live event đã khởi tạo trước đó. Để kham khảo chi tiết về cách khởi tạo live event các bạn kham khảo tại đây (link)

Bước 2: Từ giao diện của live event chúng ta sao chép đường dẫn và gửi đến người cần mời. 

Tham gia vào Live Event

Để tham gia vào một buổi Live Event:

Từ đường dẫn tham gia do người tổ chức gửi các bạn có thể tham gia bằng cách truy câoh vào đường dẫn đã được nhận.

Vậy là các bạn đã tham gia vào một buổi live event.

Một số tính năng khác khi tham gia live event:

Tính năng Q&A

Từ giao điện người xem này có thể đặt câu hỏi cho diễn giả bằng cách nhấn vào biểu tượng

Tính năng cài đặt

Để tùy chỉnh các chức năng khác trong live even chúng ta nhấn vào