Microsoft Teams – Những ai được tạo Nhóm?

Nguyễn Công Thành 4 phút đọc

Có lẽ khi bắt đầu tham gia Team, bạn có thể là Chủ sở hữu hay Thành viên của một hay nhiều nhóm nào đó đã có sẵn trong tổ chức của mình. Bạn sẽ tự hỏi ai là người được tạo Nhóm? 

Theo mặc định tất cả các người dùng của tổ chức bạn đều có quyền tạo một nhóm mới và tất nhiên mặc định người tạo chính là Chủ sở hữu của nhóm đó. Ví dụ như nhân viên của Bộ phận kinh doanh, tạo ra mỗi nhóm tương ứng với mỗi khách hàng mà họ đang chăm sóc, để có thể cộng tác, chia sẻ và liên lạc đến khách hàng của mình. Hay những Trưởng nhóm dự án, tạo ra những Nhóm riêng biệt dành cho dự án của mình, để hoạch định theo dõi cũng như mời thêm những đối tác bên ngoài công tác vào dự án của mình.

Ngoài ra nếu bạn là Người quản trị Microsoft Teams của tổ chức, bạn hoàn toàn có thể tạo mới một Nhóm trực tiếp từ trang quản trị.

1. Vậy những ai không được tạo Nhóm?

Có phải tất cả người dùng khi được mời tham gia vào Teams của tổ chức bạn đều có quyền tạo Nhóm? 

Những người dùng tham gia cộng tác vào những Nhóm của bạn, có thể đó là khách hàng của bộ phân kinh doanh hay đối tác cộng tác dự án của một dự án bất kỳ không thuộc tổ chức của bạn. Họ được mặc định là người dùng Khách và không có quyền tạo Nhóm trong tổ chức của bạn.

Về giới hạn quyền tạo nhóm của những người dùng trong tổ chức của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại ĐÂY.

2. Tạo mới một Nhóm?

  • Tạo nhóm từ ứng dụng Microsoft Teams:

Tùy theo mục đích và nhu cầu lựa chọn loại Nhóm phù hợp:

Nhập thông tin Tên nhómMô tả => Nhấn nút Tạo.

Lưu ý: Tên nhóm nên đặt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu để không xảy ra lỗi khi hệ thống tự địa chỉ mail tương ứng với nhóm này. Sau khi tạo thành công bạn có thể chỉnh sửa thành tiếng Việt có dấu theo nhu cầu.

Thêm thành viên vào nhóm, bạn có thể nhấn Bỏ qua nếu chưa muốn thêm thành viên.

Nhập thông tin Tên nhómMô tả => Nhấn nút Tạo nhóm.

Lưu ý: Tên nhóm nên đặt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu để không xảy ra lỗi khi hệ thống tự địa chỉ mail tương ứng với nhóm này. Sau khi tạo thành công bạn có thể chỉnh sửa thành tiếng Việt có dấu theo nhu cầu.