Microsoft Teams – Sử dụng Lịch như thế nào để hiệu quả?

Nguyễn Đức Mạnh 4 phút đọc

Chỉ với 3 phút, bạn sẽ sử dụng lịch trong Microsoft Teams hiệu quả hơn.

Bạn đang gặp vấn đề khi các buổi họp bị chồng chéo lên nhau? Công ty của bạn đang tìm một giải pháp để họp trực tuyến?

Calendar (lịch) trong Microsoft Teams giúp chúng ta tạo nên một không gian họp trực tuyến mà người dùng có thể tham dự bất cứ đâu có internet. Ngoài ra Calendar (lịch) còn giúp chúng ta quản lý thời gian làm việc và thời gian họp không ảnh hưởng tới nhau giúp cho sự hiệu quả tốt nhất cho công việc.

Calendar (lịch) trong Microsoft Teams sẽ mang đến cho chúng ta các tính năng sau:

  • Meet now (họp ngay): Tạo một phòng họp trực tuyến ngay lập tức.
  • New meeting (tạo cuộc họp mới): Tạo một phòng họp trực tuyến với nội dung, thời gian họp, người tham dự được chuẩn bị trước.
  • Calendar (lịch): Thể hiện thời gian của các lịch họp từ đó có thể sắp xếp các lịch họp không trùng thời gian giữ các buổi họp.

Ở bài viết này các bạn sẽ tìm hiểu được làm sao để tạo nên một phòng họp và cách sử dụng lịch hiệu quả với Microsoft Teams.

Cách tạo một cuộc họp mới trong Microsoft Teams

Để tạo hoặc lên lịch một cuộc họp trên Microsoft Teams

Đầu tiên vào sau đó chọn New Meeting.

Sau đó, điền thông tin cuộc họp như là chủ đề buổi họp, thêm người tham dự buổi họp, thời gian bắt đầu và kết thúc của buổi họp…

Thông tin buổi họp vừa tạo sẽ được cập nhật trên Lịch (calendar) giúp chúng ta nắm bắt thời gian và chi tiết buổi họp.

Lịch của Teams về cơ bản có thể đồng lịch của Outlook, cho phép nhân viên hoạt động hoàn toàn ngoài Teams thay vì chuyển đổi giữa nhiều lịch để tìm sự kiện và lên lịch họp. Kết quả là năng suất được cải thiện và hợp tác hợp lý. Mọi người trong nhóm có thể xem nhanh lịch trình của nhóm, thêm sự kiện hoặc sửa đổi mô tả khi cần thiết.

Những mẹo khi sử dụng Calendar trên Microsoft Teams

Lặp lại một cuộc họp – Có một cuộc họp diễn ra vào cùng một thời điểm mỗi tuần? Sử dụng tùy chọn Lặp lại nhiều lần trong Microsoft Teams để tự động lên lịch các sự kiện định kỳ. Điều này sẽ giúp chúng ta không mất thời gian với việc tạo ra một cuộc họp cùng một khoảng thời gian diễn ra hàng tuần hoặc hằng tháng.

Thực hiện Không có cuộc họp trong Thời gian làm việc – Thời gian làm việc không bị gián đoạn giúp tăng năng suất, nhưng nó khó tìm thấy. Sử dụng lịch Microsoft Teams của bạn để sắp xếp lịch cho các cuộc họp không ảnh hưởng đến các công việc khác, cho phép các thành viên trong nhóm giải quyết các nhiệm vụ phức tạp một cách tốt nhất.