Microsoft Teams – Trò chuyện với người dùng Skype

Nguyễn Công Thành 3 phút đọc

Chỉ với 3 phút bạn sẽ có thể bắt đầu trò chuyện với người dùng Skype dễ dàng

Microsoft Teams (Dành cho doanh nghiệp) và Skype (Dành cho cá nhân) là hai ứng dụng của Microsoft dùng để trao đổi và cộng tác giữa mọi người với nhau. Bạn có muốn trao đổi trò chuyện trực tiếp giữa 2 ứng dụng này với nhau? Bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện điều đó. 

Bạn có thể trò chuyện, gọi (Call/Video Call) trực tiếp với người dùng Skype từ Microsoft Teams và ngược lại. 

Bắt đầu trò chuyện

  • Bắt đầu từ Microsoft Teams: 

Chọn biểu tượng => Nhập ID Skype của người dùng hoặc địa chỉ email (*@outlook.com, *@live.com,…) => Gửi một tin nhắn đến người dùng Skype. 

Sau khi gửi, người dùng Skype sẽ nhận được thông báo, nhấn Chấp nhận (Accpet) và bắt đầu trò chuyện. 

  • Bắt đầu từ Skype: 

Nhập địa chỉ email của người dùng MS Teams vào khung tìm kiếm => Gửi một tin nhắn đến người dùng Microsft Teams.

Sau khi gửi, người dùng MS Teams sẽ nhận được thông báo, nhấn Chấp nhận (Accpet) và bắt đầu trò chuyện. 

Trò chuyện 

Người dùng chỉ có thể trò chuyện bằng văn bản thông thường, không có các tính năng như: Gửi hình ảnh, tệp đính kèm, emoji, GIF,… 

 

Gọi (Call/Video Call) 

Nhấn vào các biểu tượng   (Video Call/ Call) và bắt đầu gọi cho người dùng Skype. 

Lưu ý: Cuộc gọi giữa người dùng Microsoft Teams và Skype không thể ghi hình lại. 

 

 

Một số hạn chế khi trò chuyện giữa Microsoft Teams và Skype:

  • Chỉ có thể trò chuyện bằng văn bản thông thường
  • Không có các tính năng như: Gửi hình ảnh, tệp đính kèm, emoji, GIF,…
  • Người dùng Microsoft Teams phải Chấp nhận (Accpet) khi bắt đầu trò chuyện
  • Không thể Trò chuyện theo nhóm với người dùng Skype, chỉ có thể trò chuyện cá nhân giữa 2 người
  • Chưa có tính năng đổi tên hiển thị của người dùng Skype trên Microsoft Teams, nên nếu người dùng sử dụng tên Tiếng Việt sẽ bị lỗi phông chữ.