Phân tích Log file IISW3C

Nguyễn Thành Luân 4 phút đọc

Bài viết này chúng tôi sẽ mô tả với các bạn: kỹ thuật phân tích hoạt động của website thông qua log file từ IIS sử dụng tiện ích Log Parser.

1.Giới thiệu:

Log Parser 2.2 là một tiện ích dòng lệnh (logparser.exe) được hỗ trợ của Microsoft hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể download và cài đặt tại link Microsoft Logparser 2.2.

Log Parser được biết đến như một công cụ khá mạnh, cho phép bạn truy vấn dữ liệu văn bản chẳng hạn như các file bản ghi, các file XML, các file CSV cũng như nguồn dữ liệu chính trên hệ điều hành Windows, Event Log, Registry, IIS, hệ thống file hoặc thậm chí cả Active Directory.

Ngoài khả năng cung cấp các thông tin phân tích cú pháp, Log Parser còn cho kết quả các truy vấn dưới định dạng tùy chỉnh ở đầu ra ( Output ), chẳng hạn như lưới dữ liệu datagrid, hoặc có thể chuyển đổi thành các biểu đồ trực quan.

2.Cách sử dụng:

Đầu tiên, chúng ta hãy tham khảo file trợ giúp hướng dẫn Log Parser 2.2LogParser.chm mà tiện ích này cung cấp rất chi tiết và cụ thể. Cũng như một vài ví dụ cụ thể tại Log Parser 2.2Samples để ví dụ thực tiễn.

Image

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải biết hai tham số cơ bản được sử dụng bởi công cụ là Input FormatOutput Format. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng công cụ, hãy sử dụng LogParser –h, khi đó sẽ có một bảng tóm tắt tất cả các tùy chọn được hiển thị.

Image

Hai chuyển đổi lệnh cơ bản mà bạn phải lưu tâm:

-i:<input_format> – Tùy chỉnh định dạng đầu vào, trong trường hợp này là IISW3C.
-o: <output_format> – Định dạng dữ liệu sẽ được hiển thị, trong trường hợp này, chúng ta sẽ xuất file CSV.

Để xuất từ các log file theo định dạng chuẩn log W3C ( bạn có thể download các file log tổng hợp này từ công cụ quản trị hosting VD: Plesk Panel… ) thành file CSV để tiện cho việc theo dõi thông kê hoạt động của website, chúng ta dùng lệnh sau:

C:Program FilesLog Parser 2.2>logparser -i:IISW3C -o:CSV "SELECT * FROM *.log" > *.csv

3.Ví dụ:

Ở đây chúng tôi sử dụng file test.log đặt tại thư mục E:DATA và xuất thành file test.csv.

C:Program FilesLog Parser 2.2>logparser -i:IISW3C -o:CSV "SELECT * FROM E:DATAtest.log" > E:DATAtest.csv

 

Image

Các bạn có thể tham chiếu cho các tên cột mà bạn đã sử dụng với tiện ích Log Parser trong file excel bằng các field trong tab Advance Logging Properties của IIS.

Image

Từ đây để thống kê lưu lượng thật về hoạt động của website , đơn giản bạn chỉ việc cộng ( SUM ) giá trị của 2 cột : sc-bytes ( Bytes Sent ) và cs-bytes ( Bytes Recevied ) lại với nhau.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm 1 số tính năng khác của Log Parser cụ thể tại các file readme mặc định :

– C:Program FilesLog Parser 2.2COMReadme.htm

– C:Program FilesLog Parser 2.2SamplesQueriesReadme.htm

Và đặc biệt tại GUI LogParser.chm.

Cũng như trên 1 số ebook , website, forum viết về Log Parser của cộng đồng mạng mà bạn có thể tham khảo: