Quản lý bản ghi DNS

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 3 phút đọc

Name Server chứa các Bản ghi DNS cho Tên miền của bạn. Name Server chịu trách nhiệm cung cấp địa chỉ IP cho một Tên miền, cho phép bạn có thể truy cập tới trang web của mình bằng Tên miền thay vì địa chỉ IP.

Điều kiện để sử dụng Quản lý bản ghi DNS:

  • Tên miền của bạn phải được đăng ký tại Mắt Bão.
  • Và sử dụng Name Server mặc định: ns1.matbao.com, ns2.matbao.com hoặc ns1.matbao.vn, ns2.matbao.vn.

Khi thay đổi Name Server là bạn đã cấu hình/trỏ Tên miền của mình tới một nhà cung cấp Hosting khác. Nên những thay đổi trong cấu hình Bản ghi DNS, cấu hình Tên miền về Hosting hoặc email sẽ không có hiệu lực.

Nếu DNS của bạn được lưu trữ ở chỗ chúng tôi, bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa Bản ghi DNS trong tài khoản của mình, các loại bản ghi bao gồm:

Bản ghi A

Bản ghi DNS chính được sử dụng để kết nối Tên miền của bạn với một địa chỉ IP mà chuyển hướng khách truy cập đến trang web của bạn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bản ghi CNAME

Một loại hồ sơ cũng thêm tiền tố vào Tên miền của bạn và đôi khi được coi là một loại miền con. CNAME không thể trỏ đến địa chỉ IP. CNAME chỉ có thể trỏ đến một Tên miền hoặc địa chỉ URL khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Ví dụ: bạn có thể tạo CNAME cho store.thanhcong.com trỏ đến một URL khác, như cửa hàng của bạn trên Lazada.

Bản ghi MX

Quản lý địa chỉ email của bạn và đảm bảo email đến được hộp thư đến của bạn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bản ghi TXT

Cho phép bạn xác minh quyền sở hữu miền và thiết lập chính sách người gửi email. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bản ghi URL Frame và URL Redirect

Cho phép cấu hình chuyển hướng Tên miền về một trang web có sẵn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bản ghi SRV

Đây là đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu trong DNS, được sử dụng để xác định vị trí các dịch vụ đặc biệt trong 1 Tên miền. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bản ghi CAA:

Cho phép bạn có thể thêm một hoặc nhiều nhà cấp phát chứng chỉ SSL giúp cho
Tên miền của bạn tăng cường thêm tính an toàn và bảo mật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.