Quy định về tên miền Quốc tế

Nguyễn Thị Bích Vân 4 phút đọc

I. Định nghĩa tên miền

– Nôm na bạn có thể hiểu như sau, tại Việt Nam chúng ta có thể nhận định đơn giản rằng tất cả tên miền không phải tên miền Quốc gia (có đuôi kết thúc không phải là .vn ) được xem là tên miền Quốc Tế.
VD: .com; .net; .org; .us, .asia; .me; .tel…. Ngoài ra, còn có 1 số trường hợp đặc biệt mà bạn cũng nên tham khảo, như tên miền Quốc gia cấp cao nhất của các nước khác chẳng hạn.

II. Một số quy định sau khi đăng ký tên miền quốc tế

1. Sau khi đăng ký:

Khách hàng phải tự khai báo các thông tin về chủ sở hữu tên miền tại trang http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.
Chịu trách nhiệm nếu những thông tin khai báo không chính xác theo Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Đối với tên miền có đuôi .com; .net; .org; .biz:

Sau khi tên miền hết hạn trong vòng 30 ngày nếu chủ thể không duy trì Tên miền sẽ rơi vào trạng thái chuộc . Phí duy trì chuộc là 140$.
Sau 45 ngày tiếp theo, nếu chủ thể không chuộc Tên miền sẽ bị xóa và thời gian xóa là 5 ngày.
Thời gian duy trì tối đa của tên miền là 10 năm.
Xem cụ thể hơn tại: Vòng đời của tên miền Quốc tế

3. Đối với tên miền .eu

Sau khi hết hạn 3 ngày tên miền sẽ bị khóa cho đến khi rơi ra ở trạng thái tự do.

4. Đối với tên miền .jp

Tên miền sẽ bị khóa ngay sau khi hết hạn, do vậy, cần chủ động gia hạn tên miền trước ngày hết hạn.

5. Quy định khi Transfer tên miền từ nơi khác đến Mắt Bão và Ngược lại.

Tên miền sau khi đăng ký mới và gia hạn trong vòng 60 ngày sẽ không được phép transfer.

Transfer từ Nơi khác đến Mắt Bão: có 2 cách.
+Nếu cùng Hệ thống đại lý của ICANN (onlinenic, enom..) Khách hàng liên hệ Mắt Bão để lấy ID cung cấp cho Nhà cung cấp cũ để Push tên miền.
+Nếu khác Hệ thống đại lý của ICANN ( từ enom chuyển qua onlinenic, hoặc từ onlinenic qua Mắt Bão …)
• Liên hệ nhà cung cấp cũ mở khóa tên miền và cung cấp Authorization Key của tên miền.
• Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi.
• Cung cấp cho Mắt Bão những thông tin trên, theo dõi việc chuyển đổi và check mail thường xuyên để confirm email xác nhận chuyển đổi từ Nhà cung cấp mới.
• Nếu Tên miền có đăng ký chức năng bảo mật thông tin tên miền phải báo nhà cung cấp cũ bỏ chức năng này.

Transfer từ Mắt Bão đến Nơi khác
+Nếu chuyển trong cùng Hệ thống đại lý của ICANN (OnlineNIC, Enom..) KH cung cấp cho Mắt Bão ID của nhà cung cấp mới để Mắt Bão Push tên miền qua.
+Nếu khác Hệ thống đại lý của ICANN ( từ enom chuyển qua OnlineNIC, hoặc ngược lại …)
• Mắt Bão sẽ mở khóa tên miền và cung cấp Authorization Key của tên miền.
• bạn liên hệ nhà cung cấp mới để chuyển tên miền.