Quy trình đăng ký sử dụng Hoá đơn điện tử

Quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ Hoá đơn điện tử rất đơn giản, bạn chỉ thực hiện 5 bước sau đây là có thể sử dụng hoá đơn:

Bước 1: Bạn đăng ký và hoàn tất đơn hàng dịch vụ Hoá đơn điện tử (trang www.matbao.net, www.hoadon.online hoặc từ nhân viên kinh doanh). Lưu ý bạn cần chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

  • Một tên miền của riêng bạn để tạo đường dẫn truy cập hệ thống (HĐĐT). Nếu bạn chưa có tên miền riêng, Mắt Bão sẽ cung cấp giúp bạn 1 đường dẫn truy cập là: mbxxxxxx.hoadon.online (với mbxxxxx chính là mã khách hàng mà bạn đang dùng đăng nhập vào trang ID.MATBAO.NET)
  • Giấy phép kinh doanh
  • Logo
  • Background
  • Mẫu hóa đơn bạn muốn sử dụng

Bước 2: Bạn đăng nhập vào trang ID.MATBAO.NET để chọn Mẫu hoá đơn, Upload logo (để chèn vào mẫu hoá đơn) và Kích hoạt dịch vụ. Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Sau khi kích hoạt dịch vụ thành công, bạn truy cập vào trang Hệ thống Hoá đơn điện tử để tạo Thông báo phát hànhtạo Quyết định phát hành. Mục đích của việc tạo Thông báo phát hành và tạo Quyết định phát hành là để đăng ký phát hành hoá đơn với Cơ quan Thuế (Bước 4), đồng thời dữ liệu Thông báo/ Quyết định phát hành này cũng sẽ được lưu trữ ngay trên Hệ thống Hoá đơn điện tử để đối chiếu dùng cho việc xuất hoá đơn sau này.

Xem thêm hướng dẫn sau đây:
Hướng dẫn tạo thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
Hướng dẫn lập quyết định phát hành hóa đơn điện tử.

Bước 4: Đến bước này, khách hàng thực hiện khai báo các thông tin phát hành hoá đơn trực tiếp cho Cơ quan Thuế thông qua trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn.
Để thực hiện Đăng ký phát hành hoá đơn điện tử, hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ những thông tin sau đây:
Chữ ký số (Token).
Tập tin XML Thông báo phát hành được trích xuất và tải xuống từ trang Hệ thống Hoá đơn điện tử mà khách hàng đã thực hiện tại Bước 3.
Tập tin Word (.doc hoặc .docx) với nội dung là bản scan Quyết định phát hành có đóng dấu – ký tên của Cơ quan/ Doanh nghiệp.
Tập tin Word (.doc hoặc .docx) với nội dung là bản scan hình Mẫu Hoá đơn.
Tham khảo bài viết:
Thủ tục đăng ký phát hành Hóa đơn qua mạng.
Lưu ý: Cơ quan Thuế kiểm tra thông tin và duyệt phát hành sử dụng hoá đơn điện tử khách hàng (Trong vòng 2 – 3 ngày).

Bước 5: Cuối cùng, sau khi Cơ quan Thuế duyệt quyết định phát hành cho phép sử dụng hoá đơn (như đã khai báo trên), Mắt Bão sẽ cập nhật trạng thái dịch vụ trên hệ thống là khách hàng đã có thể sử dụng Xuất hoá đơn.

Xem thêm các bài viết: