Sử dụng tên miền trên dịch vụ Microsoft 365

Trương Trọng Hiếu 5 phút đọc

Khi hoàn tất việc đăng ký dịch vụ Microsoft 365 tại Mắt Bão, bạn sẽ được cung cấp một tài khoản đăng nhập vào Trung tâm quản trị (Admin Center) để quản trị toàn bộ dịch vụ đã đăng ký. Tài khoản thông thường sẽ là admin@xxxxx.onmicrosoft.com. Đây là tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Admin) có quyền quản trị cao nhất trên dịch vụ Microsoft 365.

Vậy câu hỏi sẽ được đặt ra “Tại sao tài khoản đăng nhập không sử dụng tên miền riêng của tôi hoặc của Công ty chúng tôi mà lại là xxxxx.onmicrosoft.com ?”.

Khái niệm

xxxxx.onmicrosoft.com được gọi là Tenant Microsoft 365. Mỗi tenant là duy nhất và không trùng lặp với nhau. Vì vậy xxxxx là chuỗi ký tự bất kỳ nhằm phân biệt giữa các tenant với nhau.

  • Ví dụ: teammailmb.onmicrosoft.com hoặc mbteammail.onmicrosoft.com.

Ngoài khái niệm tên Tenant Microsoft 365 thì xxxxx.onmicrosoft.com còn được hiểu là tên miền sử dụng dịch vụ Microsoft 365.

Sử dụng tên miền có sẵn trên dịch vụ Microsoft 365

Bạn có thể sử dụng tên miền xxxxx.onmicrosoft.com để khởi tạo tài khoản, đăng nhập và sử dụng dịch vụ Microsoft 365 với giấy phép mà bạn đã đăng ký. Đây là tên miền có sẵn, được Microsoft cung cấp ngay từ ban đầu khi đăng ký dịch vụ Microsoft 365.

  • Các tài khoản đã được khởi tạo mang tên miền dưới dạng xxxxx.onmicrosoft.com, cụ thể là teammailmb.onmicrosoft và đã được gán giấy phép sử dụng phù hợp.
Các tài khoản được khởi tạo dưới dạng teammailmb.onmicrosoft.com
  • Tài khoản user1@teammailmb.onmicrosoft.com đăng nhập sử dụng Email của Microsoft.
Đăng nhập dùng Email bằng tài khoản mang tên miền teammailmb.onmicrosoft.com
Giao diện webmail của tài khoản user1@teammailmb.onmicrosoft.com

Như vậy, bạn có thể sử dụng tên miền teammailmb.onmicrosoft.com để đăng nhập và sử dụng các tiện ích có trên giấy phép Microsoft 365.

Sử dụng tên miền riêng trên dịch vụ Microsoft 365

Điều tiên quyết bạn phải đăng ký tên miền riêng mới có thể sử dụng trên dịch vụ Microsoft 365. Đăng ký mới tại đây.

Để có thể sử dụng tên miền riêng cho các tài khoản, bạn cần phải thêm tên miền vào trang Trung tâm quản trị (Admin Center). Các bước thao tác triển khai tham khảo chi tiết tại đây.

Tiến hành thay đổi tên miền cho các tài khoản sau khi thêm tên miền riêng hoàn tất. Bạn sẽ sử dụng các tài khoản mang tên miền riêng để đăng nhập và sử dụng các tiện ích có trên giấy phép Microsoft 365.

Các tài khoản sử dụng tên miền riêng teammailmb.online

Những lưu ý về việc sử dụng tên miền trên Microsoft 365.

Bạn không cần phải đăng ký tên miền riêng để sử dụng dịch vụ Microsoft 365. Nhưng để mang tính chuyên nghiệp, thể hiện độ uy tín của Doanh nghiệp thì bạn cần cân nhắc đăng ký và sử dụng tên miền riêng.

Các lưu ý về việc sử dụng tên miền cho dịch vụ Email Hosting tại Mắt Bão và Microsoft 365:

TH1: Với Email, một tên miền chỉ có thể dùng trên 1 hệ thống email duy nhất.

  • Tài khoản đăng nhập Email Hosting và Microsoft đều có thể là user@tenmiencuaban.com. Tuy nhiên Email chỉ được lưu trữ trên Email Hosting hoặc Microsoft.
  • Để tên miền riêng của bạn hoạt động trên cả 2 nền tảng Email Hosting và Email của Microsoft, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp Email Hybrid. Đây là giải pháp dùng song song cho 1 tên miền trên 2 nền tảng email. Bạn vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn viên của Mắt Bão để được tư vấn thêm.
    • Tư vấn miền Nam: 028 3622 9999
    • Tư vấn miền Bắc: 02435 123456

TH2: Không dùng Email, chỉ sử dụng các tiện ích mà giấy phép Microsoft 365 mang lại.

  • Tài khoản đăng nhập Email Hosting và Microsoft đều có thể là user@tenmiencuaban.com.

Hy vọng qua bài viết chia sẻ này, bạn có thể thể hiểu thêm về việc sử dụng tên miền trên dịch vụ Microsoft 365.